+387 32 733 297

Društvo za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo, turizam i posredovanje

Fasadni trapezni lim

Fasadni trapezni limovi TR 20 i TR 15 izrađuju se od istog kvaliteta lima kao ostali profilisani limovi. Mogu se dobiti u standardnim bojama po RAL karti. Najčešće se upotrebljavaju za oblogu fasada stropova i foršunfa (ršma).
Mogu da se koriste kao sendvič limovi u kombinaciji dva ili samo vanjskim limom, te potrebnom termoizolacijom, gdje se dobije gotov zid, finaliziran sa unutrašnje i vanjske strane.