+387 32 733 297

Društvo za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo, turizam i posredovanje

Fasade sinusni lim

Vračo d.o.o. radi pripremu prodaju i montažu Lima “SINOVAL” oblikovanog u preduzeću Alternativa Sarajevo.
SINOVAL se prvenstveno koristi kao fasadni profil, najčešće za privredne, sportske, trgovačke, industrijske i administrativne objekte.
Sendvič izvedba fasade sa finalnom oblogom od sinusoidnog profila predstavlja izuzetno funkcionalno i estetski atraktivno rješenje, naročito pri oblaganju većih fasadnih površina. Montiranje sinusoidnog profila na zidanu fasadu preko podkonstrukcije od čeličnih pocinčanih "Z" odstojnika i izolacije ujedno rješava problem termike i estetskog izgleda. Izuzetno dobar izgled fasade moguće je postići kombinacijom sinusoidnog profila i kasetne obloge, kao i upotrebom različitih boja fasadnih profila. Bez obzira da li se radi o oblaganju kompletne fasade ili samo jednog njenog segmenta, sinusno profilisani lim ima izuzetan estetski efekat preloma svjetla kako pri horizontalnoj, tako i pri vertikalnoj instalaciji.
Takođe se može koristiti i kao krovni profil jer ima izraženu nosivost pa time i prilagodljivost različitim krovnim podkonstrukcijama. Preporučuje se kod mansardnih krovova gdje će njegov estetski izgled doći do punog izražaja. Pokrivna širina sinusnog profila iznosi 1.000mm-1040mm Visina rebra je20- 40mm, a dužinu, boju i debljinu lima određuje kupac.